Přejít k obsahu

 

Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty strojní poskytuje vzdělávací aktivity z oblasti kvality, strojírenství a automotive. Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány Radou celoživotního vzdělávání, zřízenou na základě zákona č. 111/1998 Sb. a jsou zabezpečeny a připraveny pracovníky Západočeské univerzity, kteří se podíleli a stále podílejí na celé řadě projektů. Díky tomu dokáží provázat nejnovější teoretické poznatky z vědy a výzkumu s konkrétními případy z praxe. Naším cílem je poskytovat odborná školení, která budou aplikovatelná do výroby a výrobních procesů a společnosti přinesou nejnovější poznatky, které pomohou zvýšit efektivitu jednotlivých procesů.

Reklama a propagace

Patička